NoVUG settes i bero

lørdag 29. april 2017 14:40 Henrik Brattlie
Skriv ut

Under generalforsamling 18. april 2017 ble det i henhold til foreslått strategiendring fattet følgende vedtak: