NoVUG

A Vivit Local Chapter

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

NoVUG settes i bero

E-post Skriv ut

Under generalforsamling 18. april 2017 ble det i henhold til foreslått strategiendring fattet følgende vedtak:

 

  • NoVUG planlegger ingen aktiviteter for fremtiden
  • NoVUG setter ned et minimumsstyre med minst tre medlemmer
  • NoVUG etablerer en mailingliste over interessenter, som vedlikeholdes av styret
  • Styret møtes halvårlig, og alle på mailinglisten nevnt over inviteres til disse møtene
  • Styret gis fullmakt til å bruke inntil 10.000 kroner for å korrigere websidene, og kr. 10.000 pr. år for å holde organisasjonen i live på minimumsnivå
  • Styret gis fullmakt til å revidere vedtektene i henhold til dette vedtaket

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert lørdag 29. april 2017 15:51  

Besøkende

Vi har 1 gjest her nå

Statistikk

Medlemmer : 402
Innhold : 9
Nettlenker : 5
Artikkelvisninger : 31050